پرسشهای متداول  
1- موسسه بین المللی هوریزان در چه زمینه هایی فعالیت دارد ؟
2- موسسه بین المللی هوریزان چه دوره هایی را برگزار می کند ؟
3- چرا علارغم قیمت های مصوب سازمان در برخی از رشته ها ؛ قیمت های موسسه هوریزان کمتر یا در برخی از دوره ها بیشتر می باشد؟
4- آیا گواهی نامه های صادره و ارائه شده توسط موسسه بین المللی هوریزان بین المللی است ؟
5- مدرسین و کارشناسان موسسه بین لمللی هوریزان چه کسانی هستند ؟
6 - شرایط قبولی و در یافت لوح راهنمایان تور و مدیران فنی بند ب چیست؟
7- شرایط استفاده از تکماده برای فراگیرانی که مدرک تحصیلی دانشگاهی آنها غیر مرتبط با گردشگری است چیست؟
8- آیا فراگیران دوره های راهنمای تور و مدیریت فنی که مدرک تحصیلی دانشگاهی ایشان مرتبط با گردشگری است می توانند از شرایط تکماده استفاده نمایند ؟
9- فراگیران دوره های راهنامایان تور و مدیریت فنی چند درس را می توانند از دروس آزمون جامع را تکماده نمایند؟
10 - آیا در صورت کسب نمره زیر 10 در دروس آزمون جامع امکان اعلام اعتراض و بازنگری برای فراگیران دوره های راهنمایان تور و مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی وجود دارد ؟
11 - چرا موسسه بین المللی هوریزان بر خلاف موسسات معمولی دیگر برای تدریس دوره های تخصصی و مهارتی مستر شف , گلدن شف , آشپزی عمومی , آشپزی تخصصی , آشپزی ملل , سرآشپزی کنتینانتال و فست فود , قصابی و .... به جای یک استاد از گروه اساتید و سرآشپزان ملل به عنوان مدرس استفاده می نماید ؟
12- چرا آموزش عملی و حرفه ای ؟ لزوم آموزش آشپزی , آموزش قنادی و شیرینی پزی , آموزش فست فود و آموزش کافی شاپ به صورت کار عملی فراگیران چیست ؟
13-در زمان انتخاب موسسه آموزشی جهت اطمینان از کیفیت محتوی و اعتبار گواهینامه ها و روش و متد آموزشی موثر به چه نکاتی میبایست توجه کرد؟
14- سرآشپز کیست ؟ و حداقل های تصدی شغل و سمت سرآشپزی چیست ؟
15- آیا آموزش های تک جلسه مهارتی با عنوان تخصصی و حرفه ای قابل قبول است ؟
بیشتر ...