عضویت در سایت برای روئیت نمونه سوالات منابع جدید آزمون جامع بهمن ماه 1394 برای دوره های راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی و مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی یا مدیریت بند ب الزامیست.  
عضویت در سایت برای روئیت نمونه سوالات منابع جدید آزمون جامع بهمن ماه 1394 برای دوره های راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی و مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی یا مدیریت بند ب الزامیست.برای عضویت در سایت از لینک سمت راست بالای همین صفحه اقدام فرمایید.