ثبت نام برای روئیت فرم های ارزیابی تاسیسات گردشگری  
کاربران گرامی ضمن تشکر از بازدید شما ؛  لطفاً برای روئیت  شیوه نامه ارزیابی و درجه بندی تاسیسات گردشگری مصوب سال 1400 و روش اجرائی و دستور العمل های مربوطه , فرم های ارزیابی کلیه انواع تاسیسات گردشگری ابتدا یا از باکس  ثبت نام در سایت در بالا ؛ سمت راست تار نما یا وب سایت رسمی هوریزان ثبت نام خود را انجام داده یا اینجا کلیک فرمائید طی حداکثر 72 ساعت عضویت شما تائید و مجاز به استفاده از اطلاعات ثبت شده در وب سایت دانش محور هوریزان خواهید بود. 
 
 
 با سپاس