آموزش روابط عمومی مقدماتی  
در حال به روز رسانی می باشد. جهت دریافت اطلاعات با شماره 00982188490049  بخش آموزش موسسه تماس حاصل فرمایید.