شرح مشخصات و ضوابط ساخت ، بهره برداری و درجه بندی اقامتگاه های بوم گردی کشور , واحد های اقامتی و پذیرایی روستایی و بوم گردی,هتل های روستایی,خانه های محلی,بوم گردشگری  

 

شرح مشخصات و ضوابط ساخت ، بهره برداری و درجه بندی اقامتگاه های بوم گردی کشور

 

شرح مشخصات

و ضوابط ساخت ، بهره برداری

و درجه بندی اقامتگاه های بوم گردی کشور

 

 

 

معاونت گردشگری

دی ماه 93

 

 

 

 

شرح مشخصات و ضوابط ساخت ، بهره برداری و درجه بندی اقامتگاه های بوم گردی کشور

 

            تنظیم کننده

       تائید کننده

          تصویب کننده

             توزیع نسخ

اداره کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری

و

دفتر همکاری و توافق های ملی گردشگری

معاون گردشگری

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری

-ادارات کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استانها

-عوامل تطبیق استانداردهای فنی

         
 

 

                                هدف :

                          هدف از تدوین این ضوابط ، ساماندهی اقامتگاه های بوم گردی ، حفظ و پاسداشت فرهنگ سنتی و بومی ، افزایش محصولات گردشگری و ایجاد نوع جدیدی از

                          مقاصد و جاذبه های گردشگری می باشد .

                           دامنه :

                             سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری و کلیه اقامتگاه های بوم گردی در سطح کشور

                          تعریف :

                         اقامتگاه های بوم گردی ، اقامتگاه هایی هستند که در محیط های طبیعی و بومی با رعایت بالاترین سطح ممکن ضوابط زیست محیطی و به شکلی سازگار با معماری بومی

                      ، بافت تاریخی و سیمای طبیعی منطقه تاسیس شده و ضمن حداکثر تعامل با جامعه محلی و توجه به تنوع اقلیم ، زمینه حضور گردشگران را با کیفیتی قابل قبول و

                        تعریف شده فراهم می نمایند .

                        مستندات :

                          -آیین نامه ایجاد ، اصلاح ، تکمیل ، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت آنها

                          -دستورالعمل احداث و بهره برداری از اقامتگاه های بوم گردی

                          -نظرات و پیشنهادات فعالان و متخصصان حوزه بوم گردی

 

                         حداقل شرایط لازم برای استاندارد اقامتگاه های بوم گردی :

                        حداقل شرایط لازم برای درجه بندی یک اقامتگاه بوم گردی در یکی از سطوح درجات ، دارا بودن سطحی از خدمات و تسهیلات است که باید ضمن سازگاری معماری بومی

                        و رعایت اصول زیست محیطی ، امکان اقامتی ایمن را برای گردشگران فراهم نماید . اقامتگاه های بومی به سه درجه 1 ، 2 و 3 درجه بندی می شوند . درجه بر مبنای

                         امتیازات مکتسبه در فرایند ارزیابی تخصیص می یابد . در این فرایند موارد در سه حیطه کلی به شرح ذیل مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت :

                                الف ) امور ساختمانی ، تجهیزات و خدمات و موارد مربوط به آن 30% از کل امتیازات

                                 ب  ) امور نیروی انسانی ، ایمنی و بهداشتی و موارد مربوط به آن 30% از کل امتیازات

                                 ج ) امور پایداری ، رعایت اصول زیست محیطی و ابعاد فرهنگی و موارد مربوط به ان 40% از کل امتیازات

                                رعایت نسبت های تخصیص داده شده در مجموع امتیازات ، ضروری است .

 

                                ارزیابی امتیازات :

                        در فرایند ارزیابی ، امیتازاتی از صفر تا 10 ممکن است به هر یک از موارد ارزیابی تعلق گیرد . این امتیازات براساس سطح کیفی و مطلوبیت مورد ارزیابی ، تعیین می شوند .

                        در اقامتگاه های بوم گردی درجه سه حداقل کسب امتیاز 1 برای هر مورد الزامی است و حداقل میانگین مجموع امتیازات در این سطح از درجه نباید کمتر از 2 باشد .

                         در اقامتگاه های بوم گردی درجه 2 حداقل کسب امتیاز 4 برای هر مورد الزامی است و حداقل میانگین مجموع امتیازات در این سطح از درجه نباید کمتر از 5 باشد .

                         در اقامتگاه های بوم گردی درجه 1 حداقل کسب امتیاز 7 برای هر مورد الزامی است و حداقل میانگین مجموع امتیازات در این سطح از درجه نباید کمتر از 8 باشد .

                         به آن دسته از اقامتگاه های بوم گردی که تجهیزات و خدماتی بیش از حد ضوابط لازم برای درجه مصوب ارائه می کنند و یا در راستای توسعه پایدار گردشگری

                          اقدامات شاخصی انجام داده اند ، می توان طبقه ممتاز اعطا نمود .

 

جدول شرح مشخصات و ضوابط ساخت ، بهره برداری و درجه بندی اقامتگاه های بوم گردی کشور

 

ردیف

شرح مشخصات

درجه

ملاحظات

سه

دو

یک

1

رعایت این ضوابط از تاریخ ابلاغ برای طراحی و احداث کلیه اقامتگاه های بوم گردی در سراسر کشور لازم الاجرا می باشد .

*

*

*

اقامتگاه هایی که قبل از تصویب این ضوابط احداث شده اند توسط کمیسیون درجه بندی تعیین درجه خواهند شد .

2

اخذ موافقت اولیه :

درخواست تبدیل و یا ساخت اقامتگاه بوم گردی ، قبل از ارائه به معاونت برنامه ریزی و سرمایه گذاری برای اخذ موافقت اصولی ، باید در کمیته برنامه ریزی گردشگری استان مطرح شود . تشخیص نیاز استان به اقامتگاه های بوم گردی به عهده این کمیته می باشد که اعضای آن عبارتند از :

- معاون گردشگری استان

- معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری استان

- کارشناس طبیعت گردی استان

- یکی از فعالان بخش خصوص با نظر مدیر کل استان

*

*

*

در صورتیکه کمیته برنامه ریزی گردشگری استان ، طرح ارائه شده را توجیه پذیر نداند ، سازمان تعهدی برای ارائه هرگونه تسهیلات به متقاضی نخواهد داشت ، با این وجود ، امکان اقدام بعدی متقاضی برای اخذ موافقت اصولی از وی سلب نمی شود .

3

مدارک و مراحل اخذ موافقت اصولی :

- ارائه درخوسات کتبی توسط متقاضی مینی بر احداث اقامتگاه های بوم گردی

- ارائه فتوکپی اسناد مالکیت زمین ( فتوکپی برابر اصل شده از کلیه صفحات)

- ارائه کروکی موقعیت زمین

- ارائه گزارش کمیته برنامه ریزی گردشگری استان به کمیته فنی

- بررسی و تایید موقعیت زمین و صدور موافقت اصولی توسط معاونت برنامه ریزی و سرمایه گذاری

تبصره 1 : حضور کارشناس طبیعت گردی استان در جلسه کمیته فنی ضروری است .

تبصره 2 : صدور موافقت اصولی برای ساختمان هیا تاریخی و میراثی به عنوان اقامتگاه بوم گردی منوط به موافقت معاونت میراث فرهنگی و یا سایر معاونتها می باشد . تامین فضاهای فیزیکی و ضروری ، مشروط به حفظ ارزشهای تاریخی و معنوی بنا خواهد بود .

*

*

*

1- یک اقامتگاه بوم گردی می تواند شامل دو یا چند مجموعه اقامتی باشد ، به شرطی که این مجموعه ها از مدیریت واحدی برخوردار بوده و ارتباط فیزیکی و دسترسی آسانی میان مجموعه ها وجود داشته باشد .

2- امکان احداث دو یا چند اقامتگاه بوم گردی با درجات و اهداف فعالیت مختلف در یک محیط مدیریتی واحد وجود دارد ، به شرطی که فعالیت هیچ یک از آنها تاثیر منفی بر عملکرد واحد های دیگر نداشته باشد .

4

مراحل اخذ پروانه بهره برداری :

- پس از اتمام فرایند ساخت ، متناسب با درجه درخواستی برای واحد ها پروانه بهره برداری موقت شش ماهه صادر خواهد شد .

- صدور پروانه بهره برداری سه ساله منوط به انجام فرایند استانداردسازی و تشکیل کمیسیون درجه بندی خواهد بود .

*

*

*

 

 

 

ردیف

شرح مشخصات

درجه

ملاحظات

سه

دو

یک

5

مکان و موقعیت اقامتگاه بوم گردی :

محل اقامتگاه بوم گردی نباید در نواحی خدماتی ، تجاری و مسکونی طرح تفصیلی شهر ها باشد .

تبصره 1 : مکان اقامتگاه باید دور از مراکز تولید سر و صدا و تاسیساتی نظیر مراکز آموزش نظامی ، بیمارستانها ، تعمیرگاه های بزرگ ، مدارس و پمپ بنزین باشد .

تبصره 2 : اخذ موافقت اولیه ارگان های ذیربط حسب مورد برای ساخت اقامتگاه بوم گردی ضروری است .

*

*

*

- در شرایط خاص و در صورت برخورداری از شاخص های مدنظر و با تائید کمیته برنامه ریزی گردشگری استان ، می توان اقامتگاه های بوم گردی را در محیط هایی به غیر از موارد تعیین شده نظیر محله های تاریخی ، محوطه های باستان شناسی ، مکان های شاخص در شهر ها احداث نمود .

6

حداقل تعداد واحد اقامتی برای اقامتگاه های بوم گردی برابر است با :

4

6

8

1- در موارد استثنایی و وجود موقعیت و شرایط خاصی که مراتب توسط کارشناس طبیعت گردی بصورت گزارش مستدلی ارائه و مورد قبول کمیته فنی واقع شود ، اعداد ذکر شده قابل تغییر هستند .

2- منظور از واحد اقامتی ، مکانی است که بطور معمول گنجایش چهار نفر را داشته باشد .

7

در کلیه اقامتگاه های بوم گردی باید طرح های مشخصی در خصوص مدیریت و بازیافت پسماند ها و استفاده بهینه از پسابها به اجرا درآیند . وجود اقامتگاه های بوم گردی نباید در هیچ شرایطی به آلودگی زیست محیطی بستر پیرامون خود منتهی شود .

*

*

*

 

8

اقامتگاه بوم گردی باید اقدامات مشخص و کارآمدی در خصوص صرفه جویی و استفاده بهینه از منابع آبی ( نظیر استفاده از شیرآلات کم مصرف ، مدیریت پسابها و ...) انجام دهد .

*

*

*

 

9

نورپردازی اقامتگاه های بوم گردی باید به گونه ای باشد که ضمن تامین روشنایی مورد نیاز میهمانان ، بیشینه صرفه جویی را در مصرف انرژی داشته و کمینه آلودگی را در منطقه ایجاد نماید .

*

*

*

 

10

سیستم گرمایش و سرمایش اقامتگاه ها بوم گردی باید ضمن تامین رفاه میهمانان ، کمینه تاثیر منفی را بر محیط زیست منطقه داشته باشد .

*

*

*

به همین منظور باید کوشش نمود که ضمن رعایت اصول معماری بومی ، با بهره بردن از دانش فنی روز ، کمترین میزان نشت حرارتی در اقامتگاه های بوم گردی صورت پذیرد .

11

تخصیص فضایی مناسب برای پذیرایی از میهمانان

*

*

*

 

12

تخصیص فضایی تحت عنوان چایخانه

 

 

*

 

13

امکان پذیرایی و سرو غذا اتاق محل اسکان

 

*

*

 

14

ایجاد فضایی برای نمایش و فروش صنایع دستی و محصولات محلی

 

*

*

 

 

 

ردیف

شرح مشخصات

درجه

ملاحظات

سه

دو

یک

15

امکان دسترسی به خدمات ارتباطی

 

*

*

- در صورت وجود زیر ساخت های لازم

16

امکان استفاده از اینترنت در اتاق محل اقامت

 

 

*

 

17

اقدام موثر به منظور پاسداشت و معرفی فرهنگ بومی

*

*

*

 

18

اقدام موثر به منظور حفاظت از محیط طبیعی

 

*

*

 

19

انجام اقدامات موثر به منظور حفاظت از تنوع زیستی منطقه و ارائه محصولات گردشگری مبتنی بر اقدامات صورت پذیرفته در حفاظت از محیط های فرهنگی ، طبیعی و تنوع زیستی

 

 

*

- اجرای طرح های حفاظت از تنوع زیستی مانند قرق های اختصاصی و ....

20

اجرای گشت طبیعت گردی با حضور راهنمایان مورد تائید سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری در منطقه

 

*

*

 

21

استفاده از انرژی های نو و تامین بخشی از انرژی مورد نیاز از طریق منایع تجدید پذیر

 

 

*

 

22

سرویس بهداشتی و حمام

*

*

*

1- در واحد های اقامتی درجه سه باید به ازای هر دو واحد حداقل یک مجموعه سرویس بهداشتی و حمام و دست کم سه چشمه وجود داشته باشد .

2- در واحد های اقامتی درجه دو باید علاوه بر وجود دست کم سه مجموعه سرویس بهداشتی ، حداقل یک سوم از واحد ها دارای مجموعه سرویس بهداشتی و حمام مستقل باشند .

3- در واحد های اقامتی درجه یک تمام واحد ها باید دارای سرویس بهداشتی و حمام مستقل باشند .

23

رعایت اصول بهداشتی و پاکیزگی در کلیه فضاهای اقامتگاه های بوم گردی ( اعم از اشپزخانه ، محل اسکان میهمانان ، سرویس های بهداشتی و ...)

*

*

*

کلیه کارکنان باید دارای کارت سلامت باشند .

24

استفاده کلیه کارکنان از پوشاک بومی ، ضمن رعایت اصول بهداشتی و ایمنی

*

*

*

فراهم نمودن فرصت هایی برای پوشیدن لباس های محلی توسط گردشگران و شرکت دادن آنها در رویداد های محلی می تواند در جذابیت اقامتگاه های بوم گردی موثر باشد .

25

تخصیص فضایی مناسب برای اقامه نماز

*

*

*

 

26

ارائه خوراک و نوشیدنی های بومی و استفاده از سفره آرایی بومی با رعایت اصول بهداشتی و رعایت ذائقه گردشگران

*

*

*

 

27

ارائه اطلاعات لازم در رابطه با محیط طبیعی و فرهنگی منطقه به روش های گوناگون ( بروشور ، تابلوی راهنما ، عکس ، نمایشگاه و ..) به گردشگران

*

*

*

 

28

شناسایی و ارائه گزارش در خصوص مخاطرات و حوادث مرتبط با فعالیت اقامتگاه بوم گردی در منطقه و انجام اقدامات لازم به منظور مدیریت حوادث با توجه به قرار گرفتن اینگونه اقامتگاه ها در محیط های طبیعی و عموما بدور از مراکز امدادی

*

*

*

آشنایی کلیه کارکنان اقامتگاه های بوم گردی با اصول کمک های اولیه و امداد الزامیست و کارکنان ملزم به اخذ گواهینامه معتبر کمک های اولیه و امداد از مراجع ذیصلاح هستند .

29

رعایت قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران و آگاه نمودن گردشگران با هنجار های جامعه میزبان

*

*

*

ضروریست که مدیریت اقامتگاه های بوم گردی در هنگام تبلیغ ، فروش خدمات و اقامت مسافران ، ضمن بیان مقررات به نحوی شایسته و محترمانه ، تعامل لازم با میهمانان و همچنین مقامات محلی را برقرار نماید .

30

کلیه پرسنل شاغل در اقامتگاه های بوم گردی باید ضمن گذراندن دوره های آموزشی مربوطه ، دارای گواهینامه آموزشی معتبر باشند .

*

*

*

سر فصل های آموزشی کارکنان اقامتگاه های بوم گردی از سوی اداره کل آموزش معاونت گردشگری تعیین شده و کلیه کارکنان موظف به گذراندن دوره های آموزشی در موسسات مورد تائید و اخذ گواهینامه آموزشی خواهند بود .

 
 

                                                                                 

ردیف

سرفصل دروس آموزشی عوامل و دست اندرکاران اقامتگاه های بومگردی

ساعات آموزشی

1

 

2

3

 

4

- مفاهیم اولیه در خصوص بوم گردی ( انواع مفاهیم اولیه فعالیت های گردشگری در بستر اکوتوریسم ، اکوتوریسم و توسعه پایدار گردشگری روستایی)

- اقامتگاه های بوم گردی و شناخت دقیق بند های ضوابط اقامتگاه های بوم گردی

- آشنایی با مفهوم میهمان نوازی اصول میهمانداری ، خصوصیات میهماندار نیاز های منطقی میهمان آشنایی با فرهنگ های مختلف

-توجه به تنوع محصول در اقامتگاه های بوم گردی و کسب و کار های مکمل

 

16 ساعت

 
 
جهت اطلاع از هزینه دوره مدیریت واحد های اقامتی و پذیرایی بوم گردی  و روستایی اینجا را کلیک فرمایید.