برای روئیت گواهینامه های آماده تحویل صادره در ماژول ذیل ثبت عضویت در تارنمای موسسه الزامی می باشد.  
برای روئیت گواهینامه های آماده تحویل صادره در سال های گذشته در ماژول های ذیل , ابتدا ثبت عضویت در تارنمای موسسه الزامی می باشد.
*** توجه فرمائید : طبق مصوبه دفتر برنامه ریزی آموزشی و مطالعات  وزارت میراث فرهنگی , گردشگری و صنایع دستی کشور نگهداری مدارک , پرونده ها و همچنین گواهینامه های صادره فقط تا 3 سال از تاریخ صدور الزامی بوده و پس از آن موسسه ملزم ب نگهداری آنها در بایگانی راکد خواهد بود. بعد از این مدت موسسه مجاز به معدوم نمودان آن ها می باشد. لذا هر چه سریع تر جهت دریافت گواهینامه های خود اقدام فرمائید. در غیر این صورت موسسه هیچ مسئولیتی در قبال حفظ و نگهداری و تحویل آن نخواهد داشت. 
       در حال به روز رسانی
     
 
گواهینامه های صادره و آماده تحویل سال 1394  
متن را وارد نمایید